في رحاب اللغة الأمازيغية

Écrit par Arhazaf Mohammed. Publié dans Opinions

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vote 4.00 (2 Votes)

بعد سلسلة مقالات بالأمازيغية وبتفناغ وأخرى ثلاثية اللغة تم نشرها بمواقع الكترونية من أجل اقتراح ما من شأنه أن يخدم اللغة الأمازيغية في نظري و بعد أن لمست أن محتوياتها لا تعدو أن تكون مجرد حبر لطخ ورقة بيضاء ارتأيت أن أحول الإتجاه عسى أن أجد يوما من يثمن مقترحاتي.لقد انطلقت من كون اللغة الأمازيغية مشتركة بين كل سكان شمال أفريقيا دون اغفال الجزر الكناريةولا أرى حدا لها في الحدود الجغرافية لدول هذه المنطقة .ارتأيت أن أكتب عن الأمازيغية باللغة العربية لعل رسالتي تصل بالوضوح الكافي الى كل من يهمه أمر تأهيل هذه اللغة.مما لا شك فيه أن بعض المهتمين ذكورا وٳناثا لاحظوا ما سمي بالفوضى اللغوية.ٳنه من المنتظر أن يحدث مثل هذا للغياب التام لهذه اللغة عن المدرسة الوطنية المغربية قبل أكثر من عقد من الزمن وللحضور المتذبذب لها منذ الموسم الدراسي 2003-2004.  ورغم تأسيس مؤسستين تعنيان بشأن تهيئة اللغة الأماريغية في كل من الجزائر أولا والمغرب ثانيا ٳلا أن الحاجة تبقى ملحة لتأسيس مجمع لغوي ينظر الى هذا الفضاء نظرة شاملة لا تنتقي بل تحتضن لا تقصي بل تجمع.لا بد من جمع شتات اللغة في هذه المساحة الشاسعة ٳما من خلال جمع للمعاجم التي ألفت سابقا من الأجانب أومن الأمازيغ سواء منها ذات الطابع المحلي أو الجهوي أو الوطني أو اجراء بحوث في الأماكن التي لم يهتم بها مهتم.فربما قد نجد كلمات لم تدرج في أي معجم .ٳننا في حاجة الى كل محتويات اللغة الأمازيغية لأننا في مرحلة الترميم للغتنا والتأسيس للغة العصر القادرة على استيعاب كل المفاهيم العلمية المعاصرة.ولهذه الغاية سنكون بحاجة الى الإبداع اللغوي اقتداء بمنهج الأجداد في خلق الأسماء والأفعال كما أكد ذلك الأستاذ العظيم محمد شفيق. ٳن خلق مصطلحات علمية أمازيغة تقابل نظيراتها في اللغات الأخرى أمر ينبغي أن يؤسس على أسس خلفها الأجداد ٳما من خلال تحليل أسماء أمكنة أو لأشخاص أوتوليد لكلمات باعتماد القياس على كلمات أخرى.وهذه بعض الأمثلة :
-ڭرسيف :اسم لمكان بالمغرب مركب من سابقة وهي «ڭر» وتعني بين و«سيف» التي هي أصلا «أسيف» التي تعني النهر. الإسم المركب يعني «بين النهر» ولا شك أن المقصود بين نهرين أو أكثر.يمكن اعتماد هذه السابقة في خلق مجموعة من الكلمات الفرنسية التي تبدأ ب « Inter I tiwaliwin tifransisin ittusfallan s « Inter »igan tawalt talatinit isnaban « Entre» ad asent nadey « Ager » amm :


*Interaction :Agerskr,agergnt التفاعل. *Iteractif : Agersekran,agergnat المتفاعل
*Interactivité :Tagergnit,tagerskirt. التفاعلية
*Interallié :Agerkzal المتحالفين بين.
*Interarmées :Agerzmal,igerzmaln,agerdefrir ,igerdefrirn بين الجيوش ,
*Intercaler :Igernkes. تدخل' توسط' اعترض بكلمة
*Intercalaire :Agernkas. المعترض بكلمة المتوسط المتدخل
*Intercalation :Agernkes. الإعتراض بكلمة التوسط التدخل
*Intercéder :Igerɣtm شفع توسط.
*Intercesseur :Agerɣtam الشافع المتوسط .
*Intercession :Agerɣtm التوسط الشفاعة. *Intercellulaire :Agerɣṛu,agerɣṛan الخلايا بين .
*Intercepter :Igertn اعترض في الطريق.
*Intercepteur :Agertan المعترض في الطريق.
*Interception :Agertnالإعتراض في الطريق.
*Interchangeable :Agerskil,agerlfig للتبادل قابل
*Interchangeabilité :Tagerskilt,tagerlfigt قابلية التبادل
*Interclasse :Agerserkem ,agerfsn فرصة بين درسين .
*Interclasser :Igerserkm,igerfsn بين عدة سلاسل مرتبة (فرز) . *Interclassement :Agerserkm,agerfsn الفرز بين عدة سلاسل مرتبة .
*Interclasseuse :Tagerserkamt,tagerfsant. الفارزة بين عدة سلاسل مرتبة
*Interclubs :Agersrir بين الأندية
*Intercommunal :Ageradaz الجماعاتبين . *Intercommunication :Agermyawâd الإتصال الداخلي .
*Interconfessionnel : Agergnan الطوائف بين
*Interconnection :Agercram ترابط.
*Interconnecter :Igercrm ترابط.
*Intercontinental :Agermenẓaw عابر للقارات بين القارات.
*Intercostal :Agerɣesdis بين الضلوع
*Intercotidale :Agerstam فضاءين بين
*Intercotidaux :Igerstamn فضاءات بين.
*Intercourse :Agercala بين السباقات.
*Intercurrent :Agersar الحدث والآخر بين
*Intercurrence :Agersr بين الحدث والآخر
*Interdépartemental :Agergezdar بين الأقسام.
*Interdépendant :Agerskat معتمد.
*Interdigital :Agerḍaḍبين الأصابع . *Interdisciplinaire :Agersemrad حقول الدراسة بين.
*Interdisciplinité :Tagersemradt.
*Intérêt :Agerkʷlk,aɣbar,aɣabir اهتمام فائدة
*Intéressant : Agerkʷlak ,aseɣbar مهم مفيد
*Intéresser :Igerkʷlk,isseɣbr يثير الإهتمام يفيد
*Intéressement : S ugerkʷlk,s uɣbar باهتمام بفائدة
*Intéressé :Agerkʷlik, aneɣbar مهتم
*Interface :Agrudm وصلة. *Interfécondité :Agersebluls,agerzulbu :التهجين بالنسبة للحيوان
*Interférer :Igrikm. برز فجأة
*Interférence :Tagrikmt.البروز فجأة
*Interférent :Agerkam. البارز فجأة
*Interférente :Tagerkamt البارزة فجأة
*Interférenciel :Agerkman.البارزفجأة *Interféromètre :Agersghaltumمقياس التداخل'مدخال
*Interféron :Agriry. مضاد للفيروسات
*Interfleuve :Agersif.بين الأنهار
*Intergalactique :Agermhellaw. بين المجرات
*Interglaciaire :Agergris.بين الكتل الجليدية
*Inter guêpe :Agriṛẓi. بين الزنبور(حرفيا) *Intérieur :Agens,agensu,ayensu.Jaj داخل
*Intérieurement :S ugens,s ugensu,s uyensu. *Intérioriser :Isgens,isgunsu,isyunsu,isjejتطبع
*Intériorisation :Asgens,asgunsu,asyunsu,asjaj التطبع *Intériorité :Tissugnst, tissuynst,tissujejaالتطبعية
*Intérim :Agerwur. فاصل'نائب'وكيل
*Intérimaire :Agerwuran.فاصلي'نائبي'وكيلي
*Interjectif :Agerzraḍ. بين الرمية والأخرى (حرفيا)
*Interjection :Agerzrḍ.بين الرمية والأخرى(حرفيا)
*Interjecter :Igerzrḍ
*Interligne :Agerzwawa
, agerzrirg. بين السطور
*Interligner :Igerzwuw
,igerzrirg.ترك مكانا فارغا بين السطور
*Interlinéaire : Agerzrirgan,agerzwawḍan بين السطور . *Interlock :Agerbandu. آلة لنسج السريدة
*Interlocuteur :Agermsawl. المتحدث
*Interlocutaire :Agersawl.بين الحديث والآخر (حرفيا)
*Interlope :Agercḍ'خرق للقانون ٳخلال'ٳنتهاك'مخالفة
*Interloquer :Igersawl.
*Interlude :Agersgl. فاصل موسيقي'استراحة *Intermède :Agermas,agerzûm.فاصل موسيقي'استراحة
*Intermèdiaire :Agermasan,agerẓuman. متوسط
*Intermezzu :
*Interminéstériel :Agerɣalaf بين الوزارات *Intermittent :Agerzubdan.متقطع
*Intermittence :Agerzubdu. التقطع *Intermoléculaire :Agerfnaz.بين الجزئيات
*International :Agraɣlan.(1)بين الأمم 1 *Internationalisation :Asegruɣln.التأميم
*Internationaliser :Ad Isegruɣln.يؤمم
*Internationalisme :Agerɣluln.الدولێة
*Internaute : Agratsan. الأنترنيتي
*Interne :Agensan.الداخلي
*Internat :Tanggansa/Tanyyansa الداخلية
*Interné :Asegnis.Aseynis.Asegnus.Aseynus.
*Internement :S ugnas .S uynas. داخليا
*Interner :Issegns,isseyns.أدخل
*Internet :Agransa. الإنترنيت
*Internonce :Agerqaṣ بين السفير البابوي والآخر
*Interocéanique :Agergarew.بين المحيطات
*Interpeller :Igerdlɣ.قاطع
*Interpellation :Agerdlɣ. المقاطعة
*Interpellateur :Agerdlaɣ.المقاطع
*Interpénétrer :Igerkjm. دخل بين
*Interpénétration :Agerkjm.الدخول بين
*Interphase :Agerkinuc بين المرحلة والأخرى
*Interphone :Agernzî.الإتصال الداخلي
*Interplanétaire :Agertran. بين الكواكب
*Interpoler :Igernks.حرف
*Interpolation :Agernks. التحريف
*Interposer :Igersers.وضع بين
*Interposé :Agersris. الموضوع بين
*Interposition :Agersras.الوضع بين
*Interpréter :Igersfaw,igersefru ,igerfurg فسر 'ترجم *Interprétable :Agersfawan,agersefran,agerfurag يفسر يترجم (في حالة البناء للمجهول )
*Interprétariat :Agersfaw,agersefru,agerfurg التفسير'الترجمة *Interprète :Agersfaw,agersefran,agerfarag. المفسر 'المترجم
*Interprofessionnel :Agernanac. بين عدة حرف *Interréaction :Agersedmr.Agersemdr التفاعل المتبادل بين جسمين
*Interrègne :Agerdab,agerjaxfat. فترة خلو العرش
*Interelation :Agrazday.بين العلاقة والأخرى
*Interroger :Igerseqsa. استجوب
*Interrogateur :Agerseqsa.المستجوب
*Interrogation :Agerseqsi. الإستجواب
*Interrogativement :S ugerseqsi.استجوابا
*Interrogatoire :Agerseqsan. استجوابي
*Interrompre :Igergzm.قاطع 'قطع
*Interrupteur :Agergzam. المقاطع'القاطع
*Interruption :Agergzm.المقاطعة'القطع
*Intersection : Agermn التقاطع نقطة
*Intersecté : Agermin.Agermun المتقاطع عندها النقطة
*Intersession :Agerkud,agertur. عطلة البرلمان
*Intersexué :Agerzfan.الخنتى(2)
*Intersidéral :Agertran.بين الأجرام السماوية
*Intersigne :Agermatar العلامات بين
*Interstellaire : Agertran بين الأجرام السماوية
*Interstice :Agrani .الفجوة
*Intersubjectif :Ageryazal. بين الذوات * *Intersubjectivité :Tageryyuzla.بين الذاتية
*Intersyndical :Agerdaḥayبين النقابات . *Intertidal :Intercotidal :Agerstam.بين الفضاءات
*Intertrigo :Agerḍfas.مرض بين طيات الجلد
*Intertropical :Agerwrasdaɣ. بين الإستواء
*Interurbain :Agerɣeṛmadas.بين الحضري
*Intervalle :Ageryjar. Tagerzajjut بين الفترات
*Intervenir :Innumzeg.Igerysتدخل
*Itervenant :Amnnumzg.Ageryas المتدخل
*Intervention :Anumzg.Agerysالتدخل
*Interventionnisme :Anemzuzg.Ageryuys *Interventionniste :Anemzazag.Ageryayas
*Interview :Agerṭf. المقابلة
*Interviewer :Igerṭf.قابل
*Intervieweur :Agerṭaf. المقابل
*Intervieweuse :Tagerṭaft.المقابلة
*Interzone :Agraẓyan.حيز'مكان متسع
هوامش :
1-سبق لواضعي المعجم الفرنسي-الأمازيغي والأمازيغي-الفرنسي المنشور من طرف دار النشرٳمديازن سنة 1980 بباريس أن اقترحوا هذه الكلمة .
2-لهذه الكلمة كلمة أخرى وهي واوغلى.
المراجع :
المعجم العربي الأمازيغي للأستاذ العظيم محمد شفيق.
المعجم المشار اليه في الهوامش.
معجم تمازيغت للأستاذ الكبير أحمد حداشي,
معجم الأستاذين الكبيرين لحسن أوالحاج ومحا أودادس أساولو.
معجم الأستاذ المحترم عمر التقي اللغة الأمازيغية ومصطلحاتها القانونية.


محمد أغزاف ‏03‏-12‏- 2966-2016


Vos réactions (0)

Annuler ou